основы научных исследованийПубликации

Публикации

Публикации по авторам


Публикации по разделам

Книги

му1

17/30

Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з курсів "Основи наукових досліджень", "Методологія та організація наукових досліджень" (для студентів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій денної та заочної форм навчання)" / укладачі В. О. Кулаков, Р. Ф. Гайдай, В. В. Галушка. - Горлівка : АДІ ДВНЗ ДонНТУ, 2006. - 41 [1] c.

му2

17/46

Методичні вказівки з науково-дослідницької роботи студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" / укладачі Ю.Н. Деречинський, В.О. Кулаков, С.В. Борданов.- Горлівка: АДІ ДВНЗ ДонНТУ, 2001.- 50 с.

му3

17/58

Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з курсу "Основи наукових досліджень" студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" / укладачі В.О. Кулаков, С.В. Борданов.- Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2002.- 62 с.

му4

17/73

Методичні вказівки до виконання студентської наукової роботи (для студентів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання) / укладачі В.О. Кулаков, Р.Ф. Гайдай.- Горлівка: АДІ ДВНЗ ДонНТУ, 2004.- 22 с.

му5

17/74

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Основи наукових досліджень" (для студентів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" денної та заочної форм навчання) / укладачі В.О. Кулаков, В.В. Галушка.- Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2004.- 23[1] c.

му6

17/78

Методичний посібник до вивчення курсу "Методологія та організація наукових досліджень" (для студентів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій всіх форм навчання) / укладачі В.О. Кулаков, Р.Ф. Гайдай, І.Ю. Гайдай.- Горлівка:АДІ ДВНЗ "ДонНТУ", 2007.- 71 с.

му7

17/82

Методическое пособие по изучению курса "Основы научных исследований" (для студентов специальности 6.050200 "Менеджмент организаций" всех форм обучения) / составители В.А. Кулаков, В.В. Галушка.- Горловка: АДИ ГВУЗ "ДонНТУ", 2007.- 106 с.

му8

17/90

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень" (для студентів спеціальності 6.030601 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання) / укладачі В.О. Кулаков, В.В. Галушка.- Горлівка: АДІ ДВНЗ ДонНТУ, 2009.- 26 с.

му10

17/102

Методичні вказівки з науково-дослідницької роботи (для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент") / укладачі В.О. Кулаков, В.В. Галушка, Л.С. Борданова.- Горлівка: ДВНЗ "ДонНТУ" АДІ, 2013.- 48 с.

му11

17/108

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу "Методологія та організація наукових досліджень" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" / укладач В.О. Кулаков.- Горлівка: ДВНЗ "ДонНТУ" АДІ, 2013.- 57 [1] с.