Колот
Колот

У24я7

К 614

 

Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот. – Київ : КНЕУ, 2002. – 337 с. – Текст : безпосередній.

Розглядаються теоретичні та прикладні аспекти мотивації персоналу, зокрема розкривається понятійний апарат, характеризуються сучасні теорії мотивації і їхній вплив на практику менеджменту персоналу ; наводяться традиційні й нетрадиційні методи, засоби, механізми, за допомогою яких здійснюється активізація трудової діяльності, досягається максимально важливе використання трудового потенціалу ; висвітлюється зарубіжний досвід матеріальної і нематеріальної мотивації трудової діяльності.

Для магістрів спеціальності «Управління трудовими ресурсами», «Менеджмент організацій» та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами менеджменту персоналу.

Комментарии