CКремень
CКремень

У26я7

К795

 

Кремень О. І. Фінанси : навч. посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - Киев : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – Текст : безпосередній.

У навчальному посібнику розглянуто предмет фінансової науки, систему фінансових категорій, генезис та еволюцію фінансів як історічної категорії, становлення і розвиток фінансової науки, фінансову політику та правові засади її реалізації, податки та податкову систему, бюджет та бюджетну систему, страхування і страховий ринок, фінансовий ринок та ін.

Для студенті вищих навчальних закладів.

Комментарии