Балабанова
Балабанова

У25я7

Б-20

 

Балабанова Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : навч. посібник /Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – Донецьк : ДонДУЕТ ім.. М. І. Туган-Барановского, 2003. – 156 с.

У навчальному посібнику розкрито особливості процесу формування цінової політики підприємства в ринковій економіці, проблеми підприємств у сфері ціноутворення, мету та завдання цінової політики в умовах маркетингової орієнтації підприємства, сутність та особливості маркетингового підходу до ціноутворення у підприємстві.

Для студентів, магістрантів вищих навчальних закладів.

Комментарии