2 Малахов В. А.
  2 Малахов В. А.

Ю7я7

М – 181

 

Малахов В. А. Етика : курс лекцій / В. А. Малахов. – 3-тє вид. – Київ : Лебідь, 2001. – 384 с.

У посібнику розглядається мораль як суспільне явище, як феномен культури та як форма світовідношення; висвітлюється моральна проблема людської свідомості й спілкування. Розкриваються внутрішні, екзистенцій ні аспекти моральності, питання добра і зла, відповідальності, сенсу життя, щастя, справедливості, любові. Аналізується низка актуальних етичних проблем, зокрема співвідношення моралі й права, моралі й політики. Національних і загальнолюдських моральних цінностей.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

Комментарии