13
13

629.113(075)

Т-383    

 

Технічна експлуатація та надійність автомобілів : навч. посіб. / за загальною. ред. Є. Ю Форнальчика. – Львів : Афіша, 2004. – 492 с.

Викладено сучасне трактування дисципліни технічна експлуатація автомобілів, її зміст та завдання, основні положення як навчальної дисципліни. Для студентів та магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство», а також інженерно-технічного персоналу галузі автомобільного транспорту.

Комментарии