Радевич-Винницький Я.
Радевич-Винницький Я.

Ю7

Р – 151

 

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навчальний посібник / Я. Радевич-Винницький. – Київ : Знання, 2008. – 291 с.

У запропонованій книзі розглянуто основні аспекти культури спілкування та етикету. Висвітлено питання стилів мови і мовлення, нормативності. Двомовності спілкування. Поведінки у стандартних етикетних ситуаціях. Подано рекомендації для адресанта, адресата, а також для третьої особи. Присутньої при розмові. Особливу увагу зосереджено на важливості вибору тих або інших мовних одиниць у мовленні. Описано вплив невербальних засобів спілкування (прози, міміки. Погляду та ін.). Для кращого розуміння та самоконтролю засвоєння викладеного у книзі матеріалу після кожного розділу наведено питання та завдання.  

Призначено для ділових людей, громадських діячів. А також усіх, хто прагне підвищити рівень знання української мови.

Комментарии