Малахов В. А.
Малахов В. А.

Ю7я7

М – 181

 

Малахов В. А. Етика. Курс лекцій : навчальний посібник / В. А. Малахов. – Київ : Либідь, 1996. – 304 с.

Мораль розглядається у книзі як суспільне явище, як феномен культури та як форма світовідношення; висвітлюється моральна проблематика людської свідомості й спілкування. Розкриваються внутрішні, екзистенційні аспекти моральності, питання добра і зла, відповідальності, сенсу життя тощо.  

Для студентів вищих навчальних закладів.

Комментарии