Л В Губерський
Л В Губерський

Ю0/8я7

Ф561

 

Філософія: навчальний посібник / Л. В. Губерський [та ін.]. – 2-го вид. перероб. і доп., – Київ : Вікар, 2001. – 457 с. – Текст : безпосередній.

Це один із перших навчальних посібників з філософії, у якому робиться спроба без ідеологічної заангажованості на системній основі підійти до осмислення історії розвитку філософської думки, актуальних питань онтології, гносеології, соціології , розвитку культури, в широкому контексті сучасної світової філософської думки.

Розраховано на студентів і аспірантів вищих закладів освіти, широке коло читачів.

 

Комментарии