Ковал
Ковал

У26я7

К-562

 

Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посібник / Д. І. Коваленко ; 3-тє вид. допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с.

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як гроші, валюта, кредит, зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Комментарии