Демкив
Демкив

У26я7

Д-308

 

Демківський А. В. Гроші та кредит : навч. посібник / А. В. Демківський. – Київ : Дакор, 2007. – 528 с.

Книга висвітлює проблеми теорії та практики, що викладені у шістнадцяти темах навчальної дисципліни.  Науково-методичний комплекс кожної з тем допомагає оволодіти теоретичними положеннями, інструментами і важелями забезпечення сталості грошового обороту, стимулювання ринкових перетворень і економічного зростання.

Для студентів, перекладачів вузів.

Комментарии