В Л Петрушенко 2
В Л Петрушенко 2

Ю0/8я7

П312

 

Петрушенко В. Л. Філософія: підручник / В. Л. Петрушенко. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 506 с. –  Текст : безпосередній.

Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, свідомості, людського буття та ін..). Велика увага у книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки. Підручник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного и практичного.

Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

Комментарии