В Г Кременя
В Г Кременя

Ю0/8я7

Ф561

 

Філософія: підручник для вищої школи / за заг. ред. В. Г. Кременя [та ін.]. – 2-є вид. перероб. і доп. – Харків : Прапор, 2004. – 736 с. – Текст : безпосередній.

У підручнику висвітлюється історія світової філософії. Значне місце надається питанням буття, онтології. Феноменології, епістемології, проблемам людини і цінностей повсякденного життя, філософії медицини та ін.. Висвітлюються питання соціальної філософії (суспільство, політична система, культура, наука). Приділяється увага розкриттю суспільного процесу в житті, розкривається сутність концепції походження життя і розвитку.

Підручник розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

  

Комментарии