Шкварчук
Шкварчук

У25я7

Ш-665      

 

Шкварчук  Л.  О. Ціноутворення : підручник / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2006. – 460 с.

У підручнику розглядаються принципи встановлення цін на продукцію та послуг підприємств усіх форм власності, визначено особливості класифікації цін у сучасних умовах. Через аналіз нормативно-правових актів та кон`юктури ринку проаналізовані фактори, що впливають на рівень цін, основи державного регулювання цін.

Для студентів економічних спеціальностей.

Комментарии