12
12

629.113(075)

Л-835   

 

Лудченко, О. А. Технічна екплуатація і обслуговування автомобілів: технологія : підруч. / О. А. Лудченко. – Київ : Вища шк., 2007. – 527 с.

Розкрито сутність фізико-хімічного старіння та експлуатаційної надійності автомобілів, нормативне й інформаційне забезпечення технічної експлуатації автомобілів, керування автомобілем залежно від умов експлуатації, технологію технічного обслуговування автомобілів з використанням сучасних засобів і методів технічного діагностування, зберігання автомобілів і технічного майна. Висвітлено також питання охорони навколишнього природного середовища і ресурсозбереження на автомобільному транспорті.

Комментарии