Тревого
Тревого

528(075)

Ш-329

 

Тревого, І. С. Геодезичні прилади. Практикум : навч. посіб.  / І. С. Тревого, Т. Г. Шевченко,  О. І. Мороз ; за заг. ред. Т. Г. Шевченка. — 2-ге вид., доп.  — Львів : Видавництво Націо­нального університету “Львівська політехніка”, 2010.  — 236 с.

Викладено основи досліджень геодезичних оптичних і електронних приладів. Описано конструкцію сучасних теодолітів, відлікові пристрої геодезичних приладів. Докладно подані дослідження відлікових пристроїв, рівнів та компенсаторів нахилу. Описано прийоми роботи сучасними електронними тахеометрами та нівелірами. У дослідженнях і перевірках кутомірних приладів та нівелірів достатньо уваги приділено електронним приладам, виділено особливості їхніх перевірок. Для студентів і викладачів геодезичних спеціальностей, а також працівників геодезичних виробництв.

Комментарии