Ратушняк
Ратушняк

528(075)

Р-255

 

Ратушняк, Г. С. Топографія з основами картографії : навч. посіб­. / Г. С. Ратушняк. — К. : Центр навчальної літератури, 2003. — 208 с.

Наведені визначення, їх математична основа й картографічне зображення геоінформацій та системи координат в топографії й картографії. Характеризуються топографічні карти й плани та розкриваються методи й прийоми їх використання для екологічного моніторингу. Розглянуті топографо-геодезичні вимірювання та знімання на місцевості. Викладені мето­дологічні основи картографічного моделювання еколого-географічної інформації. 

Комментарии