Зем. право
Зем. право

Хя7

Ш-492

 

Шеремет, А. П. Земельне право України : навч. посіб. / А. П. Шереме ; М-во освіти і науки України. Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. –  К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 632 с.

Даний підручник написаний відповідно до'програми дисципліни “Земельне право”. В ньому висвітлюється зростаюча роль даної галузі права у зв’язку з проведенням земельної реформи, приватизації земель, удосконаленням правових форм ефективного використання, відновлення і охорони землі як інтегрованого та диференційованого об’єкта правового регулювання, з урахуванням її функціонального призначення в нових, ринкових умовах держави. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних і сільськогосподарських вузів і факультетів, практичних працівників та широкого кола громадян

Комментарии