Воронкова
Воронкова

У23я7

П-372

 

Планування та прогнозування в умовах ринек : навч. посібник / під ред. В. Г. Воронкової. - Київ : ВД " Професіонал", 2006. - 608 с.

В навчальному посібнику розглядається сутність і основні напрями планування та прогнозування в умовах ринку як дисципліни, науки й галузі дослідження. Особлива увага звертається на предмет вивчення : понятійно-категоріальний аппарат ; методи, види, типи, принципи планування та прогнозування в умовах ринку ; дається аналіз концепції плпнування та прогнозування в умовах ринку ; роль внутрішньофірмового планування в зарубіжних країнах.

Для вищих навчальних закладів.

Комментарии